HIỆP HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CHỐNG HÀNG GIẢ VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÔNG TIN LIÊN HỆ ACT-HCM

Trung Tâm Công Nghệ Chống Hàng Giả Việt Nam Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

+(84) 028 35 35 7007

171 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.